PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2018-01-02 09:17:11

To już 16. Edycja Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, publikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport zostanie zaprezentowany w kwietniu, a zgłoszenia dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju trwają do 10 stycznia 2018 roku.

74/455/456/, ID=49094
utworzony: 2017-12-21 14:33:22

Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle odzieżowym – kontrowersyjny, ale ciągle aktualny temat przewodni wielu spotkań i dyskusji. Kolejna z nich zostanie podjęta podczas Forum OECD nt. zachowania należytej staranności w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym 30-31 stycznia 2018 r. w siedzibie OECD, w Paryżu.

74/455/456/, ID=49090
utworzony: 2017-12-11 16:29:47

24 października podczas UN DAY 2017 przedstawiciele start-upu ChallengeRocket.com zaprezentowali pierwszy w Polsce e-book dla biznesu poświęcony hackathonom CSR. 

74/455/456/, ID=49087
utworzony: 2017-12-11 16:20:45

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju jest swoistym programem globalnego rozwoju zorientowanym na eliminację ubóstwa i poprawę jakości życia na świecie. Agenda 2030 wyznacza 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań.

74/455/456/, ID=49083
utworzony: 2017-07-18 10:23:00

Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska, innowacje w energetyce oraz poprawa infrastruktury transportowej – to tylko niektóre z działań, podejmowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Jego celem było wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego. Z bezzwrotnej pomocy Programu korzystały zarówno instytucje publiczne i prywatne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne. Łącznie zrealizowano kilkadziesiąt dużych projektów i ponad 1,7 tys. mniejszych inicjatyw. W ciągu dziesięciu lat na Program przeznaczono blisko 489 mln franków szwajcarskich.

74/455/456/, ID=49082
utworzony: 2017-05-30 15:23:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do obejrzenia krótkiego filmiku „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach kampanii społecznej nt. wykorzystania funduszy szwajcarskich. O upowszechnianiu idei CSR i płynących z tego licznych korzyściach opowiada Anna Kacprzyk, wówczas dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

74/455/456/, ID=49081
utworzony: 2017-02-17 11:08:27

Prezentujemy publikację opisującą osiągnięcia projektu promującego działania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pośród polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który został zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Publikacja ta podsumowuje rezultaty pięcioletniej pracy polskich samorządów regionalnych, Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera oraz polskich przedsiębiorców, mającej na celu rozwój ich działalności gospodarczej w sposób zrównoważony, a więc, w sposób korzystny dla gospodarki lokalnej, dla środowiska oraz społeczeństwa.

74/455/456/, ID=49079
utworzony: 2017-02-15 10:42:42

Czy bycie odpowiedzialnym przedsiębiorcą się opłaca? O godz. 12:00 zapraszamy do udziału w transmisji online z konferencji podsumowującej realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach którego wsparcie uzyskało 170 firm.

74/455/456/, ID=49072
utworzony: 2017-02-02 11:40:12

Zapraszamy do udziału w konferencji zamykającej projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. 15 lutego br. uczestnicy poznają efekty projektu zrealizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Będą też mieli okazję do bezpośrednich spotkań z ekspertami ds. CSR, poszerzenia wiedzy dotyczącej strategii zarządzania w mikro- małych i średnich firmach i możliwości społecznie odpowiedzialnych działań. W szczególności do udziału zachęcamy przedsiębiorców, przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, środowisk opiniotwórczych i beneficjentów projektu.

74/455/456/, ID=49058
utworzony: 2017-01-25 10:18:47

Zapraszamy do obejrzenia programu poświęconego wdrażaniu zasad CSR w MŚP - "Skaner CSR. O biznesie społecznie odpowiedzialnym", emitowanego na ogólnopolskiej antenie TVP3 od 24 stycznia przez 6 kolejnych dni o godz. 21.50, z wyłączeniem weekendu. Bohaterami kolejnych odcinków będą beneficjenci konkursu zorganizowanego w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. W programie zaprezentowane zostaną inicjatywy przedsiębiorców, zrealizowane działania i ich efekty.

74/455/456/, ID=49057
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj