PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  95
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2017-01-25 10:18:47

Zapraszamy do obejrzenia programu poświęconego wdrażaniu zasad CSR w MŚP - "Skaner CSR. O biznesie społecznie odpowiedzialnym", emitowanego na ogólnopolskiej antenie TVP3 od 24 stycznia przez 6 kolejnych dni o godz. 21.50, z wyłączeniem weekendu. Bohaterami kolejnych odcinków będą beneficjenci konkursu zorganizowanego w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. W programie zaprezentowane zostaną inicjatywy przedsiębiorców, zrealizowane działania i ich efekty.

74/455/456/, ID=49057
utworzony: 2016-08-03 09:37:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono proces zawierania umów z beneficjentami trzeciego, dodatkowego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. W wyniku naboru PARP udzieliła wsparcia na realizację kolejnych 29 projektów na łączną kwotę wsparcia ponad 2,3 mln zł. Nabór był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa: łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

74/455/456/, ID=49042
utworzony: 2016-06-29 13:41:00

Dzięki działaniom zrealizowanym w obszarze CSR, 52% przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty (towary lub usługi), 46% przedsiębiorstw rozwinęło nowe obszary działalności, 57% firm pozyskało nowych klientów, a w 22% przedsiębiorstw odnotowano zmniejszenie kosztów działalności.

74/455/456/, ID=49031
utworzony: 2016-06-21 12:04:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Raportowanie niefinansowe w Polsce”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z CSRinfo.

74/455/456/, ID=49026
utworzony: 2016-04-12 11:23:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w ramach III naboru wniosków w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” i prezentuje listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia.

74/455/456/, ID=48990
utworzony: 2016-03-31 16:28:34

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2015”. 

74/455/456/, ID=48983
utworzony: 2016-03-21 10:20:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w III naborze, w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=48980
utworzony: 2016-02-09 14:15:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 8 lutego 2016 r. o godz. 16:30 zakończył się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=48977
utworzony: 2016-01-25 11:11:42

W związku z trwającym naborem wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Baza doradców CSR, którzy mogą świadczyć usługi doradcze w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” jest na bieżąco aktualizowana.

74/455/456/, ID=48971
utworzony: 2016-01-15 14:55:54

Z przyjemnością prezentujemy Państwu publikację pt. „Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP”, w której znajdą Państwo przykłady dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

74/455/456/, ID=48962
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj