PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  98
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2017-02-17 11:08:27

Prezentujemy publikację opisującą osiągnięcia projektu promującego działania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pośród polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który został zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Publikacja ta podsumowuje rezultaty pięcioletniej pracy polskich samorządów regionalnych, Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera oraz polskich przedsiębiorców, mającej na celu rozwój ich działalności gospodarczej w sposób zrównoważony, a więc, w sposób korzystny dla gospodarki lokalnej, dla środowiska oraz społeczeństwa.

74/455/456/, ID=49079
utworzony: 2017-02-15 10:42:42

Czy bycie odpowiedzialnym przedsiębiorcą się opłaca? O godz. 12:00 zapraszamy do udziału w transmisji online z konferencji podsumowującej realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach którego wsparcie uzyskało 170 firm.

74/455/456/, ID=49072
utworzony: 2017-02-02 11:40:12

Zapraszamy do udziału w konferencji zamykającej projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. 15 lutego br. uczestnicy poznają efekty projektu zrealizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Będą też mieli okazję do bezpośrednich spotkań z ekspertami ds. CSR, poszerzenia wiedzy dotyczącej strategii zarządzania w mikro- małych i średnich firmach i możliwości społecznie odpowiedzialnych działań. W szczególności do udziału zachęcamy przedsiębiorców, przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, środowisk opiniotwórczych i beneficjentów projektu.

74/455/456/, ID=49058
utworzony: 2017-01-25 10:18:47

Zapraszamy do obejrzenia programu poświęconego wdrażaniu zasad CSR w MŚP - "Skaner CSR. O biznesie społecznie odpowiedzialnym", emitowanego na ogólnopolskiej antenie TVP3 od 24 stycznia przez 6 kolejnych dni o godz. 21.50, z wyłączeniem weekendu. Bohaterami kolejnych odcinków będą beneficjenci konkursu zorganizowanego w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. W programie zaprezentowane zostaną inicjatywy przedsiębiorców, zrealizowane działania i ich efekty.

74/455/456/, ID=49057
utworzony: 2016-08-03 09:37:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono proces zawierania umów z beneficjentami trzeciego, dodatkowego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. W wyniku naboru PARP udzieliła wsparcia na realizację kolejnych 29 projektów na łączną kwotę wsparcia ponad 2,3 mln zł. Nabór był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa: łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

74/455/456/, ID=49042
utworzony: 2016-06-29 13:41:00

Dzięki działaniom zrealizowanym w obszarze CSR, 52% przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty (towary lub usługi), 46% przedsiębiorstw rozwinęło nowe obszary działalności, 57% firm pozyskało nowych klientów, a w 22% przedsiębiorstw odnotowano zmniejszenie kosztów działalności.

74/455/456/, ID=49031
utworzony: 2016-06-21 12:04:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Raportowanie niefinansowe w Polsce”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z CSRinfo.

74/455/456/, ID=49026
utworzony: 2016-04-12 11:23:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w ramach III naboru wniosków w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” i prezentuje listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia.

74/455/456/, ID=48990
utworzony: 2016-03-31 16:28:34

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2015”. 

74/455/456/, ID=48983
utworzony: 2016-03-21 10:20:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w III naborze, w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=48980
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj