PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  98
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2016-02-09 14:15:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 8 lutego 2016 r. o godz. 16:30 zakończył się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=48977
utworzony: 2016-01-25 11:11:42

W związku z trwającym naborem wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Baza doradców CSR, którzy mogą świadczyć usługi doradcze w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” jest na bieżąco aktualizowana.

74/455/456/, ID=48971
utworzony: 2016-01-15 14:55:54

Z przyjemnością prezentujemy Państwu publikację pt. „Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP”, w której znajdą Państwo przykłady dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

74/455/456/, ID=48962
utworzony: 2016-01-08 15:13:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w „Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – nabór III” w Rozdziale 10 - Składanie wniosku o udzielenie wsparcia, została wprowadzona zmiana w zakresie sposobu potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP. Zmiana ma wyłącznie charakter techniczny, obowiązuje od dnia jej publikacji.

74/455/456/, ID=48957
utworzony: 2015-12-17 15:45:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór III.

74/455/456/, ID=48944
utworzony: 2015-12-14 09:58:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

74/455/456/, ID=48931
utworzony: 2015-08-17 13:05:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. "Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność.", organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firmą Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

74/455/456/, ID=48499
utworzony: 2015-04-22 13:43:01

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostały przyznane nagrody w dziedzinie innowacyjności w ramach VI konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem merytorycznym konkursu jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, organizator Kongresu.

74/455/456/, ID=47390
utworzony: 2014-12-23 11:51:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do obejrzenia odcinków programu pt. „Przedsiębiorcza Polska”, zrealizowanych w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, emitowanych na antenie TVP Info w dniach 9-11 grudniu 2014r.

74/455/456/, ID=44700
utworzony: 2014-11-26 14:34:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 2 ust. 3 w związku z ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609) przedstawia warunki rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przed dniem 1 lipca 2014 r., na podstawie których nie zostały zawarte umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.

74/455/456/, ID=44177
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj