PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  98
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2014-11-24 12:32:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny - czy to się opłaca? organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki, której celem jest zaprezentowanie projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=44131
utworzony: 2014-11-07 17:02:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Europejska opublikowała Kompendium dotyczące działań i polityk poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang.  CSR). Jedną z opisanych dobrych praktyk jest projekt PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=43947
utworzony: 2014-11-04 09:48:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z przyjemnością zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny - czy to się opłaca? organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki.

74/455/456/, ID=43858
utworzony: 2014-05-16 11:01:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w ramach II naboru wniosków w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=40410
utworzony: 2014-04-22 09:20:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  złożonych w ramach II naboru.

74/455/456/, ID=39646
utworzony: 2014-02-11 09:24:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór II w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w generatorze wniosków złożone zostały 322 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 23.614.432,35 , co stanowi 268,67% dostępnego budżetu.

74/455/456/, ID=38363
utworzony: 2014-02-03 10:07:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że do 10 lutego 2014 r. trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w formie bezzwrotnej dotacji. Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków.

74/455/456/, ID=38235
utworzony: 2014-01-30 10:48:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ze względu na znaczące zainteresowanie konkursem o udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR zwiększona zostanie ilość dyżurów eksperckich do programu.

74/455/456/, ID=38207
utworzony: 2014-01-14 08:09:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Gazetą Wyborczą zapraszają Państwa do udziału w debacie on-line: „CSR szasną na rozwój w małych i średnich przedsiębiorstwach?”, która transmitowana będzie na stronie www.csr.parp.gov.pl (zakłada Aktualności CSR) w godzinach 10:30 – 12:00, 16 stycznia 2014 roku.

74/455/456/, ID=37873
utworzony: 2014-01-08 09:32:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że został otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Nabór wniosków trwa od 08.01.2014 do 10.02.2014 r.

74/455/456/, ID=37754
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj