PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  95
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2013-09-18 09:43:12

Już blisko połowa (21 z planowanych 43) umów o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR została zawarta pomiędzy PARP a beneficjentami projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=35357
utworzony: 2013-08-12 16:14:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

74/455/456/, ID=34814
utworzony: 2013-07-22 10:13:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 3 kolejnych województw: dolnośląskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Tym samym zakończona została ocena formalna wszystkich złożonych wniosków.

74/455/456/, ID=34370
utworzony: 2013-07-11 09:32:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 3 kolejnych województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

74/455/456/, ID=34051
utworzony: 2013-07-05 10:50:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 8 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

74/455/456/, ID=33966
utworzony: 2013-05-21 09:52:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w generatorze wniosków złożonych zostało 108 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 7.765.099,86 .

74/455/456/, ID=33135
utworzony: 2013-05-13 14:30:49

W związku z zakończeniem procedury oceny życiorysów kandydatów na ekspertów oceniających pod względem merytorycznym wnioski o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, poniżej zamieszczamy listę ekspertów spełniających kryteria obligatoryjne i pożądane i listę ekspertów spełniających kryteria obligatoryjne (bez spełniania kryterium pożądanego).

74/455/456/, ID=33010
utworzony: 2013-05-10 10:45:23

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR przypominamy, że na bieżąco aktualizowana jest baza pytań i odpowiedzi dostępna w zakładce 'Pytania i odpowiedzi'. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w niej informacjami.

74/455/456/, ID=32970
utworzony: 2013-04-25 12:58:40

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Spotkanie odbędzie się 8 maja br. w Warszawie. Program spotkania i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2354.

74/455/456/, ID=32662
utworzony: 2013-04-23 15:58:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w konkursie ogłoszonym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=32614
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj