PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  90
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  

utworzony: 2013-05-21 09:52:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w generatorze wniosków złożonych zostało 108 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 7.765.099,86 .

74/455/456/, ID=33135
utworzony: 2013-05-13 14:30:49

W związku z zakończeniem procedury oceny życiorysów kandydatów na ekspertów oceniających pod względem merytorycznym wnioski o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, poniżej zamieszczamy listę ekspertów spełniających kryteria obligatoryjne i pożądane i listę ekspertów spełniających kryteria obligatoryjne (bez spełniania kryterium pożądanego).

74/455/456/, ID=33010
utworzony: 2013-05-10 10:45:23

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR przypominamy, że na bieżąco aktualizowana jest baza pytań i odpowiedzi dostępna w zakładce 'Pytania i odpowiedzi'. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w niej informacjami.

74/455/456/, ID=32970
utworzony: 2013-04-25 12:58:40

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Spotkanie odbędzie się 8 maja br. w Warszawie. Program spotkania i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2354.

74/455/456/, ID=32662
utworzony: 2013-04-23 15:58:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w konkursie ogłoszonym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=32614
utworzony: 2013-04-08 10:19:34

Przypominamy, że od dziś do 20 maja br. można składać wnioski o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków dostępne są w zakładce 'Konkurs dla MŚP'.

74/455/456/, ID=32190
utworzony: 2013-03-28 11:43:06

Informujemy, że ogłoszony został konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce 'Konkurs dla MŚP'. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami i do składania wniosków.

74/455/456/, ID=31896
utworzony: 2013-03-21 17:06:14

Komisja Europejska opracowała poradnik dla doradców w zakresie CSR świadczących usługi na rzecz małych i średnich przedsiebiorstw.

74/455/456/, ID=31847
utworzony: 2013-03-13 14:43:17

Informujemy, że w zakładce 'Konkurs dla MŚP', podmenu 'Doradcy CSR' udostępniona została baza doradców CSR, do której wpisani zostali już pierwsi doradcy. Baza będzie stale aktualizowana poprzez dopisywanie kolejnych doradców, ponieważ nabór doradców CSR nadal trwa i cały czas można przesyłać wnioski o wpisanie do bazy.

74/455/456/, ID=31737
utworzony: 2013-03-06 10:50:00

W związku z zapytaniami dotyczącymi prowadzonego naboru doradców CSR, zaktualizowana została baza pytań i odpowiedzi (pyt. nr 34 - 38) dostępna w zakładce 'Pytania i odpowiedzi'. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartymi w niej informacjami.

74/455/456/, ID=31607
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj