PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  98
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2013-10-15 10:52:55

Serecznie zapraszamy do obejrzenia odcinka programu „Eurofundusze. Magazyn dla firm", którego tematem jest projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)". Premiera odcinka odbyła się 28 września 2013 r. na antenie Polsat News.

74/455/456/, ID=35980
utworzony: 2013-09-25 10:02:55

W związku z otrzymaniem informacji o działaniach firmy oferującej odpłatne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR informujemy, że firma ta nie działa z upoważnienia PARP i nie rekomendujemy podejmowania współpracy z tą firmą.

74/455/456/, ID=35506
utworzony: 2013-09-23 16:14:07

Wydawać by się mogło, że temat społecznej odpowiedzialności biznesu na stałe zagościł w świadomości firm. Przyzwyczailiśmy się do prezentacji dobrych praktyk działań CSR realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności korporacje. A czy mikro, małe i średnie firmy w Polsce także są społecznie odpowiedzialne? Jaka jest znajomość i rozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MMŚP? Czy mniejszym przedsiębiorstwom bliskie jest pojęcie CSR i filozofia, która jest z nim związana?

74/455/456/, ID=35453
utworzony: 2013-09-18 09:43:12

Już blisko połowa (21 z planowanych 43) umów o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR została zawarta pomiędzy PARP a beneficjentami projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=35357
utworzony: 2013-08-12 16:14:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

74/455/456/, ID=34814
utworzony: 2013-07-22 10:13:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 3 kolejnych województw: dolnośląskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Tym samym zakończona została ocena formalna wszystkich złożonych wniosków.

74/455/456/, ID=34370
utworzony: 2013-07-11 09:32:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 3 kolejnych województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

74/455/456/, ID=34051
utworzony: 2013-07-05 10:50:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 8 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

74/455/456/, ID=33966
utworzony: 2013-05-21 09:52:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w generatorze wniosków złożonych zostało 108 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 7.765.099,86 .

74/455/456/, ID=33135
utworzony: 2013-05-13 14:30:49

W związku z zakończeniem procedury oceny życiorysów kandydatów na ekspertów oceniających pod względem merytorycznym wnioski o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, poniżej zamieszczamy listę ekspertów spełniających kryteria obligatoryjne i pożądane i listę ekspertów spełniających kryteria obligatoryjne (bez spełniania kryterium pożądanego).

74/455/456/, ID=33010
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj