PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  95
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2013-04-08 10:19:34

Przypominamy, że od dziś do 20 maja br. można składać wnioski o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków dostępne są w zakładce 'Konkurs dla MŚP'.

74/455/456/, ID=32190
utworzony: 2013-03-28 11:43:06

Informujemy, że ogłoszony został konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce 'Konkurs dla MŚP'. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami i do składania wniosków.

74/455/456/, ID=31896
utworzony: 2013-03-21 17:06:14

Komisja Europejska opracowała poradnik dla doradców w zakresie CSR świadczących usługi na rzecz małych i średnich przedsiebiorstw.

74/455/456/, ID=31847
utworzony: 2013-03-13 14:43:17

Informujemy, że w zakładce 'Konkurs dla MŚP', podmenu 'Doradcy CSR' udostępniona została baza doradców CSR, do której wpisani zostali już pierwsi doradcy. Baza będzie stale aktualizowana poprzez dopisywanie kolejnych doradców, ponieważ nabór doradców CSR nadal trwa i cały czas można przesyłać wnioski o wpisanie do bazy.

74/455/456/, ID=31737
utworzony: 2013-03-06 10:50:00

W związku z zapytaniami dotyczącymi prowadzonego naboru doradców CSR, zaktualizowana została baza pytań i odpowiedzi (pyt. nr 34 - 38) dostępna w zakładce 'Pytania i odpowiedzi'. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartymi w niej informacjami.

74/455/456/, ID=31607
utworzony: 2013-03-04 09:30:17

Zapraszamy do składania wniosków o wpisanie do bazy doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.
Więcej informacji oraz formularz wniosku o wpisanie do bazy doradców CSR dostępne są w zakładce 'Konkurs dla MŚP', podmenu 'Doradcy CSR' http://csr.parp.gov.pl/index/index/2269.

74/455/456/, ID=31541
utworzony: 2013-02-26 10:57:29

22 lutego 2013 r. Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odebrała nagrodę tygodnika WPROST za realizowany przez PARP projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.
Czytaj więcej: http://www.parp.gov.pl/index/more/31451.

74/455/456/, ID=31452
utworzony: 2013-02-22 13:46:37

W zakładce 'Materiały audiowizualne' zamieszczona została broszura informacyjna o konkursie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na wdrożenie CSR. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym opracowaniem.

74/455/456/, ID=31422
utworzony: 2013-02-22 13:16:08

Informujemy, że ogłoszenie naboru doradców CSR nastąpi niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (termin ten upływa po 14 dniach od daty publikacji tj. 01.03.2013 r.). Nabór zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.csr.parp.gov.pl, na której również zostanie zamieszczony formularz wniosku o wpis do bazy doradców CSR. Każda osoba, spełniająca wymagania sformułowane w §18d ust. 8 ww. rozporządzenia, będzie mogła zostać wpisana do bazy doradców CSR.

74/455/456/, ID=31414
utworzony: 2013-02-18 11:02:13

Informujemy, że opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Rozporządzenie to określa podstawowe zasady udzielania przez PARP wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=31358
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj