PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  90
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  

utworzony: 2012-06-27 16:17:06

27.06.2012 r. w siedzibie PARP odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=27732
utworzony: 2012-05-22 16:50:26

Uprzejmie informujemy, że wprowadzono zmiany w harmonogramie spotkań informacyjnych dla MŚP w Kielcach, Białymstoku, Zielonej Górze, Gdańsku i Katowicach.

 

74/455/456/, ID=27179
utworzony: 2012-04-26 10:56:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w spotkaniach informacyjnych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, organizowanych w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=26888
utworzony: 2012-04-25 14:55:31

W związku z zakończeniem procesu naboru, zgodnie z Zasadami wyboru ekspertów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu do pełnienia funkcji Członka Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, przedstawiamy listę kandydatów spełniających wymagania konieczne oraz listę ekspertów wybranych na Członków Komitetu Sterującego.

74/455/456/, ID=26881
utworzony: 2012-04-05 15:10:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu do pełnienia funkcji Członka Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=26580
utworzony: 2012-03-26 09:15:20

23.03.2012 r., podpisaniem umowy pomiędzy PARP a Firmą 2000 Sp. z o.o., zakończony został proces wyboru wykonawcy usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Usługa jest realizowana w ramach Komponentu 1 projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=26363
utworzony: 2012-02-27 13:16:57

Konferencja „Cała prawda o polskim CSR" - wyniki pierwszego w Polsce badania małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w oparciu o normę ISO 26 000.

74/455/456/, ID=25771
utworzony: 2011-11-18 16:31:23

18.11.2011 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125 000 euro na wykonanie usługi pn.: "Usługa szkoleniowo-doradcza w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w ramach projektu PARP Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)".

74/455/456/, ID=24020
utworzony: 2011-11-14 16:21:57

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi założeń projektu i planowanych działań, stworzona została zakładka FAQ, w której publikowane będą Państwa pytania wraz z odpowiedziami. Zakładka będzie regularnie aktualizowana. Serdecznie zachęcamy do zapoznawania się z zamieszczonymi w niej informacjami, jak również z materiałami opublikowanymi w zakładce poświęconej konferencji otwierającej projekt.

74/455/456/, ID=23951
utworzony: 2011-11-14 16:03:58

W dniach 23-24.11.2011 r. w Szczecinie odbędzie się konferencja "Zachodniopomorski biznes społecznie odpowiedzialny", zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Global Compact w Polsce. 

74/455/456/, ID=23949
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj