PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  95
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2013-01-08 12:42:49

Informujemy, że ogłoszenie konkursu dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR planowane jest na I kwartał 2013 r. Ogłoszenie konkursu będzie możliwe po nowelizacji  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.) oraz akceptacji dokumentacji konkursowej przez instytucje nadzorujące realizację projektu.

Niezwłocznie po opublikowaniu zmiany ww. Rozporządzenia właściwy akt prawny zostanie zamieszczony na stronie projektu www.csr.parp.gov.pl. Będzie on regulował podstawowe zasady udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR m.in. przeznaczenie środków, warunki kwalifikowalności podmiotów do ubiegania się o wsparcie, katalog kosztów kwalifikowalnych.

Analogicznie, po uzyskaniu akceptacji dla dokumentacji konkursowej PARP ogłosi konkurs zamieszczając przedmiotowe dokumenty na stronie projektu www.csr.parp.gov.pl.

74/455/456/, ID=30754
utworzony: 2012-11-02 13:32:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji "Norma PN-ISO 26000", inaugurującej polską wersję normy ISO 26000.

74/455/456/, ID=29432
utworzony: 2012-10-10 11:30:56

W zakładce: "Wizyty studyjne" zamieszczone zostały materiały z wizyt studyjnych zorganizowanych w Danii i Wielkiej Brytanii. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi.

74/455/456/, ID=29011
utworzony: 2012-09-07 16:51:25

W zakładkach: "Spotkania informacyjne dla MŚP" i "Szkolenia dla UM i COIE" zamieszczone zostały materiały odpowiednio ze spotkań informacyjnych i szkoleń. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi.

74/455/456/, ID=28621
utworzony: 2012-07-03 10:12:26

Zaktualizowana została baza pytań i odpowiedzi dotyczących projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)", dostępna w zakładce Pytania i odpowiedzi.

74/455/456/, ID=27823
utworzony: 2012-06-27 16:17:06

27.06.2012 r. w siedzibie PARP odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=27732
utworzony: 2012-05-22 16:50:26

Uprzejmie informujemy, że wprowadzono zmiany w harmonogramie spotkań informacyjnych dla MŚP w Kielcach, Białymstoku, Zielonej Górze, Gdańsku i Katowicach.

 

74/455/456/, ID=27179
utworzony: 2012-04-26 10:56:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w spotkaniach informacyjnych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, organizowanych w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

74/455/456/, ID=26888
utworzony: 2012-04-25 14:55:31

W związku z zakończeniem procesu naboru, zgodnie z Zasadami wyboru ekspertów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu do pełnienia funkcji Członka Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, przedstawiamy listę kandydatów spełniających wymagania konieczne oraz listę ekspertów wybranych na Członków Komitetu Sterującego.

74/455/456/, ID=26881
utworzony: 2012-04-05 15:10:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu do pełnienia funkcji Członka Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=26580
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj