PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualności CSR


Ilość pozycji:  90
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

utworzony: 2011-10-28 11:28:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji, będącej podsumowaniem projektu badawczego poświęconego problematyce zrównoważonej produkcji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw pt.: ”Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP".

74/455/456/, ID=23769
utworzony: 2011-10-27 12:17:57

25 października 2011 r. w Warszawie zorganizowana została konferencja  otwierająca projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowany przez PARP w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=23752
utworzony: 2011-10-24 16:13:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do obejrzenia transmisji on-line z konferencji otwierającej Projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

74/455/456/, ID=23688
utworzony: 2011-10-12 14:25:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję otwierającą projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, która odbędzie się 25 października 2011 r.

74/455/456/, ID=23526
utworzony: 2011-08-24 15:00:28

22.09.2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw”, organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach cyklu Rozmów o odpowiedzialnym biznesie. 

74/455/456/, ID=22746
utworzony: 2011-08-10 15:16:18

Proces oceny projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” zakończył się pozytywną decyzją Strony Szwajcarskiej o finansowaniu realizacji projektu.

74/455/456/, ID=22585
utworzony: 2011-05-24 14:28:11

Zakończony został proces podpisywania listów intencyjnych pomiędzy PARP a poszczególnymi Województwami, które dotyczą współpracy przy realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. 

74/455/456/, ID=21485
utworzony: 2011-04-28 13:10:26

25.05.2011 r. w Łodzi odbędzie się konferencja nt. „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim”, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

74/455/456/, ID=20929
utworzony: 2011-03-31 12:16:42

Kolejne Województwa, poprzez podpisanie listów intencyjnych, zadeklarowały współpracę przy realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. 

74/455/456/, ID=20559
utworzony: 2011-03-16 13:47:22

W celu określenia ram współpracy z Urzędami Marszałkowskimi i Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, PARP zaproponowała zawarcie listów intencyjnych z poszczególnymi Województwami oraz instytucjami pełniącymi funkcję COIE (w przypadku województw, w których COIE zlokalizowane jest poza Urzędem Marszałkowskim).

74/455/456/, ID=20337
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj