PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Konferencja otwierająca projekt

25 października 2011 r. w Warszawie zorganizowana została konferencja  otwierająca projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowany przez PARP w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem konferencji była prezentacja działań zaplanowanych w ramach projektu. Ponadto eksperci z zakresu CSR przedstawili założenia tej koncepcji, aktualne trendy światowe, korzyści z wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie oraz przykłady działań CSR.

Uroczystego otwarcia projektu dokonali: Prezes PARP Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Ambasador Szwajcarii w Polsce Pan Lukas Beglinger oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pan Rafał Baniak.

W wystąpieniu rozpoczynającym konferencję Prezes PARP podkreśliła znaczenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu dla podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wskazała również korzyści, z jakimi wiąże się działalność społecznie odpowiedzialna. Ponadto Prezes Lublińska-Kasprzak poinformowała, że projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”  jest pierwszym w Polsce działaniem, w ramach którego MŚP mogą uzyskać bezpośrednie wsparcie na sfinansowanie kosztów wdrożenia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pan Rafał Baniak zauważył, że zarządy polskich małych i średnich firm nie mają świadomości jakie korzyści wizerunkowe i rynkowe wynikają z prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Duże firmy już wiedzą, że CSR po prostu się opłaca. Projekt PARP daje natomiast szansę, by dotrzeć z tym przekazem także do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ambasador Szwajcarii w Polsce Pan Lukas Beglinger przypomniał podczas konferencji, że w 2007 r. Szwajcaria zdecydowała się przeznaczyć dla Polski 489 mln franków (ok. 1,7 mld zł). Zaznaczył, że jest to największy program współpracy dwustronnej, do jakiego przystąpiła Szwajcaria. Istotne znaczenie ma również fakt, że przyznanie wsparcia finansowego Polsce było nie tylko decyzją władz Szwajcarii, ale również zostało zatwierdzone w drodze referendum przez obywateli  tego kraju. Ambasador przedstawił także działania w obszarze CSR podejmowane w Szwajcarii pobierz plik (1 093kB).

Wprowadzenia w tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu dokonał dr hab. Paweł Śpiewak, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wystąpieniu profesor Śpiewak nakreślił rys historyczny rozwoju koncepcji CSR, zawarł również polemikę odnoszącą się do argumentów dotyczących celowości upowszechniania tej idei.

Druga sesja konferencji poświęcona była roli sektora publicznego w rozwoju i promocji CSR. Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych PARP Pani Małgorzata Bieniecka-Grygo przedstawiła założenia komponentu 1 projektu pobierz plik (383kB), a Pani Emilia Wojtalewicz z Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki omówiła rolę sieci Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera w projekcie. Kolejne 2 prezentacje dotyczyły działań, jakie może podjąć administracja, aby wspierać rozwój CSR w Polsce. Dr Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przedstawił przykłady dobrych praktyk i rezultaty konkursu „Gmina Fair Play” pobierz plik (887kB), a Pan Tadeusz Adamski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprezentował działania Województwa w zakresie CSR pobierz plik (1 696kB).

Trzecia, ostatnia część konferencji dotyczyła zagadnień związanych z wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Założenia komponentów 2 i 3 projektu, obejmujących działania skierowane bezpośrednio do MŚP, zaprezentowała Pani Małgorzata Jelińska z Departamentu Programów Pilotażowych PARP pobierz plik (790kB). Następnie Pani Liliana Anam, Manager CSRinfo omówiła korzyści z wdrożenia CSR dla MŚP oraz przedstawiła działania społecznie odpowiedzialne realizowane przez wybrane firmy z Polski i zagranicy pobierz plik (446kB). Prezentacja Zastępcy Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan Pana Zbigniewa Gajewskiego, nosząca intrygujący tytuł: „CSR w MŚP – czy to musi aż tyle kosztować?”, doprowadziła do konkluzji, że społeczna odpowiedzialność biznesu to dla MŚP możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – zwiększenia wartości firmy i zysków pobierz plik (332kB).

 

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z dodatkowymi materiałami:

Praktyki społecznej odpowiedzialności w urzędach wojewódzkich pobierz plik (869kB)

Przykłady praktyk CSR w przedsiębiorstwach pobierz plik (148kB)

 

English version of presentations:

CSR in Switzerland pobierz plik (1 093kB)

Assumptions of the component 1 of the project pobierz plik (365kB)

CSR in the public sector pobierz plik (732kB)

CSR from the perspective of the Slaskie Voivodeship pobierz plik (1 771kB)

Assumptions of the component 2 and 3 of the project pobierz plik (761kB)

Implementation and benefits from CSR in SMEs pobierz plik (506kB)

CSR in SMEs – does it have to cost so much? pobierz plik (337kB) 

 

 

stopka SwissContribution

74/455/, ID=23469
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-10-07 10:34:17
Aktualizowany: 2012-02-06 14:40:28
Ilość odsłon: 27372
drukuj