PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Program szkoleń

Tematyka szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia:

 • definicja CSR, w szczególności definicja podana w normie ISO 26000;
 • obszary CSR, szczegółowe omówienie 3 obszarów: środowisko, relacje z pracownikami, zaangażowanie społeczne;
 • korzyści i szanse oraz zagrożenia związane z wdrożeniem CSR omówione w podziale na: 3 ww. obszary CSR, rodzaje (m.in. finansowe, wizerunkowe), beneficjentów (m.in. właściciele przedsiębiorstwa, pracownicy, społeczność lokalna, społeczeństwo);
 • instrumenty wdrażania CSR w MŚP;
 • tworzenie systemu zachęt do wdrożenia CSR przez MŚP (m.in. ujęcie CSR
  w dokumentach regionalnych; aspekty ekologiczne i społeczne w zamówieniach publicznych; dofinansowanie certyfikacji; preferencje w zamówieniach, zezwoleniach; konkursy, nagrody, rankingi; partnerstwo publiczno-prywatne);
 • CSR w regionalnej polityce promocji eksportu i przyciągania inwestycji;
 • międzynarodowe standardy i zasady CSR: ISO26000, ISO9000, ISO14000, SA8000, AA1000, EMAS, Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Zasady Okrągłego Stołu z Caux;
 • eko-wydajność, uwzględnianie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług (w tym w turystyce); 
 • przykłady działań, dobre praktyki;
 • narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu), monitorowania i komunikacji efektów CSR;
 • źródła informacji o CSR, w tym polityka rządu.

Szczegółowy program szkoleń dostępny do pobrania poniżej!

Program szkolenia CSR dla UM i COIE - dzień 1 pobierz plik [98kB]
Program szkolenia CSR dla UM i COIE - dzień 2 pobierz plik [93kB]

Stopka

74/455/, ID=26584
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-05 15:27:42
Aktualizowany: 2013-01-24 13:39:47
Ilość odsłon: 9153
drukuj