PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Program spotkań informacyjnych

Tematyka spotkań informacyjnych obejmuje poniższe zagadnienia:

  • definicja CSR, w szczególności definicja podana w normie ISO 26000;
  • obszary CSR, szczegółowe omówienie 3 obszarów: środowisko, relacje z pracownikami, zaangażowanie społeczne;
  • korzyści i szanse oraz zagrożenia związane z wdrożeniem CSR omówione w podziale na: 3 ww. obszary CSR, rodzaje (m.in. finansowe, wizerunkowe), beneficjentów (m.in. właściciele przedsiębiorstwa, pracownicy, społeczność lokalna, społeczeństwo);
  • proces tworzenia strategii CSR w MŚP;
  • instrumenty wdrażania CSR w MŚP;
  • międzynarodowe standardy i zasady CSR: ISO26000, ISO9000, ISO14000, SA8000, AA1000, EMAS, Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Zasady Okrągłego Stołu z Caux;
  • eko-wydajność, uwzględnianie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług (w tym w turystyce); 
  • narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu), monitorowania i komunikacji efektów CSR;
  • przykłady działań, dobre praktyki;
  • potencjalne źródła finansowania projektów.

Szczegółowy program spotkań dostępny do pobrania poniżej!

Program spotkania informacyjnego CSR - dzień I pobierz plik [97kB]
Program spotkania informacyjnego CSR - dzień II pobierz plik [92kB]
Program spotkania informacyjnego CSR - dzień III pobierz plik [91kB]

Stopka

74/455/, ID=26588
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-05 15:30:03
Aktualizowany: 2013-01-24 13:36:51
Ilość odsłon: 12069
drukuj