PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

BAZA DORADCÓW CSR

pobierz plik [684kB]
Nabór doradców CSR

Nabór zamknięty


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpisanie do bazy doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rolą doradców będzie świadczenie usług doradczych w ramach projektów mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, na realizację których udzielono wsparcia na wdrożenie CSR, o którym mowa w § 18d rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.)

Wymagania konieczne: Doradca, aby mógł zostać wpisany do bazy, musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa lub zaangażowanie społeczne, w tym dwóch usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców.

Wymagane dokumenty: wniosek o wpisanie do bazy doradców CSR (zgodny z załączonym wzorem) potwierdzający spełnienie ww. wymagań pobierz plik (168kB). Wniosek należy przesłać na adres e-mail: csr@parp.gov.pl.

Zasady wyboru: Spełnienie wymagań będzie oceniane metodą „spełnia-nie spełnia”. Wszyscy doradcy spełniający określone wyżej wymagania zostaną wpisani do bazy doradców CSR.

Baza doradców CSR: PARP stworzy bazę osób spełniających ww. wymagania, zawierającą imię i nazwisko doradcy, jego adres e-mail oraz deklarowany zakres usługi doradczej, która zostanie opublikowana na stronie www.csr.parp.gov.pl. PARP może zdecydować o usunięciu osoby z bazy doradców CSR. Zasady usunięcia z bazy doradców CSR określa dokument pobierz plik (136kB).

stopka SwissContribution

74/455/, ID=31524
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-01 17:02:56
Aktualizowany: 2017-02-24 12:44:56
Ilość odsłon: 34619
drukuj