PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Umowa w sprawie Projektu podpisana

Proces oceny projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” zakończył się pozytywną decyzją Strony Szwajcarskiej o finansowaniu realizacji projektu.

Decyzja ta została formalnie potwierdzona podpisaną w ostatnich dniach Umową w sprawie Projektu pomiędzy Państwowym Sekretariatem do Spraw Ekonomicznych Szwajcarii a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Kolejnym krokiem będzie zawarcie Porozumienia w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla projektu, a PARP oraz rozpoczęcie przez Agencję działań merytorycznych, o których będziemy informować w kolejnych komunikatach.

 

stopka SwissContribution

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-08-10 15:16:18
Aktualizowany: 2012-02-06 14:40:42 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5981
74/455/456/, ID=22585
drukuj