PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Nabór ekspertów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu do pełnienia funkcji Członka Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rolą Komitetu jest nadzorowanie prawidłowej realizacji ww. projektu tj. okresowe monitorowanie realizacji działań zgodnie z założeniami projektu, w tym w razie konieczności rekomendowanie i zatwierdzanie zmian. Posiedzenia Komitetu odbywać się będą co najmniej raz na pół roku. Jego Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu ani zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniu. Szczegółowe zasady działania Komitetu określa Regulamin Komitetu Sterującego.

Główne zadania Członka Komitetu Sterującego:

  • uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Sterującego,
  • monitorowanie realizacji działań zgodnie z założeniami projektu PARP, w tym w razie konieczności rekomendowanie zmian,
  • udział w podejmowaniu uchwał Komitetu Sterującego.

 Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Wymagania pożądane:

  • doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla przedsiębiorstw,
  • doświadczenie w realizacji projektów w zakresie CSR skierowanych do małych lub średnich przedsiębiorstw,
  • doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii CSR w przedsiębiorstwie,
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń nt. społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Wymagane dokumenty: życiorys (zgodny z załączonym wzorem), potwierdzający spełnienie ww. wymagań.

 

Życiorys należy przesłać do dnia 20.04.2012 na adres e-mail: csr@parp.gov.pl.


Listy: kandydatów spełniających wymagania konieczne oraz ekspertów wybranych na Członków Komitetu Sterującego zostaną opublikowane na stronie www.csr.parp.gov.pl.

  

Załączniki:

Regulamin Komitetu Sterującego pobierz plik (188kB)

Wzór życiorysu eksperta CSR pobierz plik (154kB)

Zasady wyboru ekspertów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu do pełnienia funkcji Członka Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” pobierz plik (158kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-05 15:10:39
Aktualizowany: 2012-04-12 17:03:03 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 7837
74/455/456/, ID=26580
drukuj