PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

I posiedzenie Komitetu Sterującego dla projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

27.06.2012 r. w siedzibie PARP odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Rolą Komitetu jest nadzór nad prawidłową realizacją projektu tj. monitorowanie realizacji działań zgodnie z założeniami projektu, w tym w razie konieczności rekomendowanie zmian. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele Ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędów Marszałkowskich, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, niezależni eksperci CSR oraz pracownicy PARP. Funkcję przewodniczącego Komitetu pełni Prezes PARP Pani Bożena Lublińska-Kasprzak.

Celem pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego było przedstawienie bieżącego stanu realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w szczególności pierwszych wniosków z realizacji usługi szkoleniowej w ramach komponentu 1 projektu oraz stanu przygotowań do ogłoszenia naboru wniosków w ramach komponentu 2.

Doceniając istotność koncepcji społecznej odpowiedzialności, PARP nie tylko wspiera przedsiębiorców w ich działaniach z zakresu CSR, ale również podejmuje działania wewnątrzorganizacyjne w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej oraz zasobów naturalnych, prowadzenie gospodarki odpadami, a także promowanie wśród pracowników zachowań prośrodowiskowych, tak aby stać się urzędem przyjaznym środowisku.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-06-27 16:17:06
Aktualizowany: 2012-06-28 11:44:37 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 2696
74/455/456/, ID=27732
drukuj