PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Termin ogłoszenia konkursu dla MŚP na wdrożenie CSR

Informujemy, że ogłoszenie konkursu dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR planowane jest na I kwartał 2013 r. Ogłoszenie konkursu będzie możliwe po nowelizacji  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.) oraz akceptacji dokumentacji konkursowej przez instytucje nadzorujące realizację projektu.

Niezwłocznie po opublikowaniu zmiany ww. Rozporządzenia właściwy akt prawny zostanie zamieszczony na stronie projektu www.csr.parp.gov.pl. Będzie on regulował podstawowe zasady udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR m.in. przeznaczenie środków, warunki kwalifikowalności podmiotów do ubiegania się o wsparcie, katalog kosztów kwalifikowalnych.

Analogicznie, po uzyskaniu akceptacji dla dokumentacji konkursowej PARP ogłosi konkurs zamieszczając przedmiotowe dokumenty na stronie projektu www.csr.parp.gov.pl.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-01-08 12:42:49
Ilość odsłon: 4662
74/455/456/, ID=30754
drukuj