PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Termin i tryb naboru doradców CSR

Informujemy, że ogłoszenie naboru doradców CSR nastąpi niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (termin ten upływa po 14 dniach od daty publikacji tj. 01.03.2013 r.). Nabór zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.csr.parp.gov.pl, na której również zostanie zamieszczony formularz wniosku o wpis do bazy doradców CSR. Każda osoba, spełniająca wymagania sformułowane w §18d ust. 8 ww. rozporządzenia, będzie mogła zostać wpisana do bazy doradców CSR.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-02-22 13:16:08
Aktualizowany: 2013-02-22 13:51:52 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 4192
74/455/456/, ID=31414
drukuj