PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Pierwsze wyniki oceny formalnej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przez Wnioskodawców z 8 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Listy wniosków poprawnych formalnie i wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej dostępne są w pliku zamieszczonym poniżej. Ocena formalna wniosków złożonych przez Wnioskodawców z pozostałych województw trwa, a jej zakończenie planowane jest w ciągu najbliższych 2 tygodni. Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna wniosków.

Ogółem ocenie formalnej podlegało 107 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 7.753.507,86 zł - jeden wniosek zarejestrowany w generatorze nie został dosłany w wersji papierowej, w związku z czym nie podlegał ocenie.

Listy wniosków pobierz plik (47kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-05 10:50:57
Aktualizowany: 2013-07-05 10:58:09 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 4127
74/455/456/, ID=33966
drukuj