PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Jaka jest znajomość pojęcia 'społeczna odpowiedzialność biznesu' wśród przedsiębiorstw z sektora MMŚP?

Wydawać by się mogło, że temat społecznej odpowiedzialności biznesu na stałe zagościł w świadomości firm. Przyzwyczailiśmy się do prezentacji dobrych praktyk działań CSR realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności korporacje. A czy mikro, małe i średnie firmy w Polsce także są społecznie odpowiedzialne? Jaka jest znajomość i rozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MMŚP? Czy mniejszym przedsiębiorstwom bliskie jest pojęcie CSR i filozofia, która jest z nim związana?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród najważniejszych celów podejmowanych przez PARP działań projektowych jest promowanie idei, rozwiązań oraz instrumentów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród działających na rynku krajowym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie badania kadry zarządzającej MMŚP. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badań, których celem była ocena znajomości pojęcia 'społeczna odpowiedzialność biznesu' wśród przedsiębiorstw z sektora MMŚP.

Raport z badania pobierz plik (1 506kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-23 16:14:07
Aktualizowany: 2013-09-23 16:19:39 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 4224
74/455/456/, ID=35453
drukuj