PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Uwaga na nierzetelne oferty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

W związku z otrzymaniem informacji o działaniach firmy oferującej odpłatne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR informujemy, że firma ta nie działa z upoważnienia PARP i nie rekomendujemy podejmowania współpracy z tą firmą.

Firma oferuje, po uiszczeniu opłaty przez przedsiębiorcę, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym biznes planu, do konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Ponadto firma prosi o szybką decyzję przedsiębiorcy argumentując, że wnioski w konkursie PARP można składać wyłącznie do końca października. Firma informuje również przedsiębiorców, że w konkursie wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany tzn. że jego projekt może być w 100% finansowany z dotacji, wobec czego opłata na rzecz firmy przygotowującej dokumenty ma być dla przedsiębiorcy jedynym kosztem realizacji projektu.

Wobec powyższego informujemy, że PARP w tej chwili nie prowadzi naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Termin składania wniosków w pierwszym naborze zakończył się 20 maja 2013 r. Rozpoczęcie drugiego naboru wniosków planowane jest na listopad/grudzień 2013 r. W związku z powyższym informacja o terminie składania wniosków, który upływa z końcem października, jest nieprawdziwa. Podobnie nieprawdziwa jest informacja o braku konieczności wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorcę. W pierwszym naborze wniosków wymagany był wkład własny przedsiębiorcy na poziomie co najmniej 30% kosztów kwalifikowalnych projektu i PARP nie przewiduje zmiany w tym zakresie w drugim naborze wniosków. Dodatkowo do złożenia wniosku w ramach przedmiotowego konkursu nie jest wymagany biznes plan, zatem opłata za jego przygotowanie przez firmę zewnętrzną jest dla przedsiębiorcy niepotrzebnym wydatkiem.

Wytyczne pierwszego naboru wniosków są dostępne  w zakładce ‘Konkurs dla MŚP’. Prace nad dokumentacją drugiego naboru wniosków trwają, jednak PARP nie przewiduje istotnych zmian w podstawowych założeniach konkursu, w tym w zakresie zapisów dotyczących podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie, przeznaczenia wsparcia, zasad finansowania projektów, katalogu kosztów kwalifikowalnych, procedury aplikacyjnej, w tym dokumentów wymaganych na etapie składania wniosków. Zasady te, obowiązujące w ramach pierwszego naboru wniosków, opisane są w rozdziałach 4-5 i 7-10 wytycznych pierwszego naboru, które są dostępne w zakładce ‘Konkurs dla MŚP’.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-25 10:02:55
Aktualizowany: 2013-09-25 10:03:27 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 4261
74/455/456/, ID=35506
drukuj