PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Najczęstsze błędy formalne we wnioskach o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Poniżej zamieszczamy opracowanie zawierające listę najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o udzielenie wsparcia na wdrożenia CSR wraz z komentarzem.

Opracowanie zostało podzielone na 2 części. Pierwsza zawiera listę najczęstszych błędów skutkujących odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej, a co za tym idzie - niemożnością uzyskania wsparcia na realizację danego projektu. W drugiej części przedstawiono listę najczęstszych uchybień, które wnioskodawcy mogą poprawić na etapie oceny formalnej.

Opracowanie dotyczy najczęstszych błędów formalnych. Pełna lista kryteriów oceny formalnej zawarta jest w rozdziale 11.1 Wytycznych dla Wnioskodawców.

Najczęstsze błędy formalne we wnioskach o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR pobierz plik (493kB)


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-01-07 16:29:19
Aktualizowany: 2014-01-07 16:33:37 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 3966
74/455/456/, ID=37739
drukuj