PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Aktualizacja bazy doradców CSR

W związku z trwającym naborem wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Baza doradców CSR, którzy mogą świadczyć usługi doradcze w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” jest na bieżąco aktualizowana.

W związku z powyższym przed dokonaniem wyboru doradcy CSR i zawarciem umowy na realizację usług doradczych należy dokonać weryfikacji, czy wybrany przez wnioskodawcę doradca znajduje się w Bazie doradców CSR, zamieszczonej na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2269.

Powyższe ma znaczenie z uwagi na obowiązek stosowania zapisów Wytycznych dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, zgodnie z którymi wydatek związany z zakupem usług doradczych jest kwalifikowalny wyłącznie, gdy usługi doradcze świadczone są przez doradców CSR wpisanych do bazy prowadzonej przez PARP.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2016-01-25 11:11:42
Aktualizowany: 2016-01-25 11:13:28 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 2875
74/455/456/, ID=48971
drukuj