PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Informacja o liczbie wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w ramach III naboru

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 8 lutego 2016 r. o godz. 16:30 zakończył się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostały złożone 93 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 7.769.213,20 zł, co stanowi 328,25% alokacji, w tym:

Województwo

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota wsparcia

Dostępna alokacja

% alokacji

Łódzkie

30

2 398 868,83 zł

473 377,00 zł

506,76%

Opolskie

11

980 175,00 zł

473 377,00 zł

207,06%

Podlaskie

14

1 220 887,50 zł

473 377,00 zł

257,91%

Świętokrzyskie

20

1 750 200,69 zł

473 377,00 zł

369,73%

Warmińsko-mazurskie

18

1 419 081,18 zł

473 377,00 zł

299,78%

RAZEM

93

7 769 213,20 zł

2 366 885,00 zł

328,25%

PARP oczekuje na dokonanie przez wnioskodawców formalnego potwierdzenia złożenia wniosków zgodnie z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców.

.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2016-02-09 14:15:27
Aktualizowany: 2016-02-09 14:27:21 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 3474
74/455/456/, ID=48977
drukuj