PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w III naborze, w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach III naboru w Generatorze Wniosków zostały złożone 93 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 7.769.213,20 zł. Ocenie formalnej podlegało 91 wniosków. Ocenie formalnej nie podlegały 2 wnioski ze względu na niedokonanie przez wnioskodawców formalnego potwierdzenia złożenia wniosków zgodnie z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców.

W wyniku dokonanej oceny formalnej ocenę pozytywną uzyskało 76 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 6.264.570,62 zł, ocenę negatywną uzyskało 15 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 1.308.782,58 zł.

W związku z dokonaną oceną formalną, zgodnie z rozdziałem 11.4 Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, po zakończeniu procedury odwoławczej od oceny formalnej PARP publikuje dwie listy: listę wniosków o udzielenie wsparcia poprawnych formalnie oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej. Wnioski poprawne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej.

Lista wniosków o udzielenie wsparcia poprawnych formalnie pobierz plik (278kB)

Lista wniosków o udzielenie wsparcia odrzuconych na etapie oceny formalnej pobierz plik (256kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2016-03-21 10:20:04
Aktualizowany: 2016-03-21 10:28:28 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 2479
74/455/456/, ID=48980
drukuj