PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Komunikat w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR (nabór III)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych w ramach III naboru wniosków w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” i prezentuje listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia.

W wyniku III naboru wniosków zostanie udzielone wsparcie na wdrożenie CSR 29 wnioskodawcom w łącznej kwocie 2.366.885,00 PLN.

W ramach konkursu ocenie merytorycznej podlegało 76 wniosków poprawnych formalnie, na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w wysokości 6.264.570,62 PLN. Na etapie oceny merytorycznej 46 wniosków, o łącznej kwocie wnioskowanego wsparcia w wysokości 3.915.229,34 PLN, zostało ocenionych pozytywnie (tzn. wnioski spełniły kryteria obligatoryjne i jednocześnie uzyskały co najmniej 105 pkt.). Wnioski te zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia. Natomiast 30 wniosków zostało ocenionych negatywnie tj. nie uzyskało wymaganego minimum punktowego lub nie spełniło kryteriów obligatoryjnych (otrzymały ocenę 0 pkt. w co najmniej jednym z kryteriów obligatoryjnych).

Listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia zostały zaakceptowane przez Komitet Zatwierdzający Ocenę Wniosków (KZOW). Zgodnie z §7 ust. 2 Regulaminu Komisji Konkursowej KZOW podjął decyzję o przyznaniu punktów strategicznych 4 projektom spełniającym kryteria strategiczne. Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 11.9 Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – nabór III, KZOW nie podjął decyzji o obniżeniu minimum punktowego, warunkującego możliwość udzielenia wsparcia, pozostawiając je na poziomie wskazanym w rozdziale 11.9 Wytycznych tj. 105 pkt.

Listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia wg województw, a także ogólnopolska lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia dostępne są w plikach zamieszczonych poniżej.

Ogólnopolska lista rankingowa zawiera wszystkie rekomendowane do udzielenia wsparcia wnioski złożone w ramach III naboru tj. wnioski z wszystkich list wojewódzkich.  Listy rankingowe zawierają wszystkie wnioski ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym tj. rekomendowane do uzyskania wsparcia, w tym również takie wnioski, które pomimo pozytywnej rekomendacji nie uzyskują wsparcia ze względu na ograniczoną alokację. Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia wynosi 2.366.885,00 PLN tj. 473.377,00 PLN na każde z 5 województw objętych naborem. Zgodnie z rozdziałem 11.9 Wytycznych dla Wnioskodawców w przypadku, gdy wysokość alokacji nie wystarczy na finansowe wsparcie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, o otrzymaniu wsparcia decyduje liczba punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej.

Listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia wg województw pobierz plik (226kB)

Ogólnopolska lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia pobierz plik (219kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2016-04-12 11:23:59
Aktualizowany: 2016-04-12 11:31:11 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 3485
74/455/456/, ID=48990
drukuj