PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

CSR zwiększa konkurencyjność regionów – raport PARP

Dzięki działaniom zrealizowanym w obszarze CSR, 52% przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty (towary lub usługi), 46% przedsiębiorstw rozwinęło nowe obszary działalności, 57% firm pozyskało nowych klientów, a w 22% przedsiębiorstw odnotowano zmniejszenie kosztów działalności.

Powyższe dane to wyniki badania ewaluacyjnego projektu realizowanego przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz wprowadzenie jej zasad do działalności biznesowej - dzięki wsparciu realizacji pilotażowych projektów CSR.

Projekt prowadzony przez PARP został oparty na 3 komponentach: budowaniu kompetencji w dziedzinie CSR, pomocy we wdrażaniu rozwiązań CSR przez realizację pilotażowych projektów w MŚP, upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne na temat rezultatów projektów wdrożonych przez MŚP.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego była ocena skuteczności i efektywności projektu PARP oraz podsumowanie rezultatów projektów zrealizowanych przez beneficjentów wsparcia udzielonego na wdrożenie CSR. Badanie przeprowadzono według wyznaczonych 7 celów: oceny skuteczności, użyteczności i trwałości rezultatów projektu; charakterystyki beneficjentów; wskazania korzyści dla przedsiębiorstw związanych z realizacją projektu, barier lub problemów przy realizacji, a także istotnych obszarów CSR z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Wyniki potwierdzają, że realizacja projektu podniosła świadomość i wiedzę przedsiębiorców w zakresie CSR, a także pomogła usystematyzować i udoskonalić zarządzanie tym obszarem w przedsiębiorstwie. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że 90% przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu, kontynuuje podjęte działania lub realizuje kolejne przedsięwzięcia w tej dziedzinie.

Wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu działań zgodnie z zasadami CSR to inwestycja korzystna dla wszystkich uczestników rynku - podnosi standardy relacji biznesowych, wspiera innowacyjność, szczególnie poprzez rozwój nowych produktów i usług społecznych i środowiskowych; ogranicza negatywny wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne, a także wzmacnia relacje ze społecznością, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Pobierz pełny raport w języku polskim (3 824kB)

Pobierz pełny raport w języku angielskim (3 749kB)

Badanie ewaluacyjne przeprowadziło konsorcjum firm: Deloitte Advisory Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2016-06-29 13:41:00
Aktualizowany: 2016-06-29 16:50:02 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 2010
74/455/456/, ID=49031
drukuj