PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Dodatkowe 2,3 mln zł na CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono proces zawierania umów z beneficjentami trzeciego, dodatkowego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. W wyniku naboru PARP udzieliła wsparcia na realizację kolejnych 29 projektów na łączną kwotę wsparcia ponad 2,3 mln zł. Nabór był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa: łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem zawartych umów są m.in. inwestycje podnoszące efektywność energetyczną przedsiębiorstw, certyfikacja na zgodność z międzynarodowymi normami w zakresie jakości, BHP i środowiska naturalnego, inwestycje w celu wykorzystania odpadów w nowych produktach, wprowadzenie programu wolontariatu pracowniczego, poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie, podniesienie standardów obsługi klientów.

Lista beneficjentów III naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR została opublikowana na stronie http://csr.parp.gov.pl/files/74/455/23341.pdf.

W wyniku dwóch poprzednich naborów wniosków PARP udzieliła wsparcia na wdrożenie CSR w 150 przedsiębiorstwach na łączną kwotę ponad 10,3 mln zł. Opis dobrych praktyk, wybranych spośród przedsięwzięć zrealizowanych przez beneficjentów I i II naboru, znajdą Państwo w publikacji „Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP”, która jest dostępna na stronie http://www.parp.gov.pl/odpowiedzialnosc-sie-oplaca-czyli-csr-w-msp-publikacja-dobrych-praktyk-z-zakresu-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-4. Osobom zainteresowanym wynikami badania efektywności udzielonego wsparcia polecamy raport z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie http://www.parp.gov.pl/csr-zwieksza-konkurencyjnosc-regionow-raport-parp-4.

Wsparcie na wdrożenie CSR zostało udzielone ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Wsparcie jest przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizują przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu zasad CSR do swojej działalności biznesowej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2016-08-03 09:37:57
Aktualizowany: 2016-08-03 09:39:02 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 1390
74/455/456/, ID=49042
drukuj